Tag: Teisė

shutterstock_193732949
508 Skaityta

Šiame straipsnyje apžvelgsime keletą pastaraisiais metais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtų civilinių bylų, susijusių su vienu iš labiausiai vežėjams...

shutterstock_175031894
417 Skaityta

Pastaruoju metu atsiskaitymų už suteiktas paslaugas klausimas tapo itin aktualus daugumai transporto įmonių: užsakovams nuolat vėluojant atsiskaityti už...

shutterstock_79386601
528 Skaityta

Pastaruoju metu, kai skolų išieškojimo problema tapo itin aktuali daugeliui logistikos ir vežėjų įmonių, laikinųjų apsaugos priemonių, o...

shutterstock_47682838
471 Skaityta

Praėjusiame žurnalo „Transporto pasaulis“ numeryje apžvelgėme Lietuvos Apeliacinio teismo praktiką vežėjams aktualiose civilinėse bylose. Kadangi 2007–2008 m. šis...

shutterstock_224617045
408 Skaityta

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-11-27 įsakymu Nr. 1B-741 (įsigaliojo 2008-12-03, Žin., 2008, Nr. 138-5484) patvirtintos Mokesčių ir su...

shutterstock_224703229
363 Skaityta

Susisiekimo ministro 2008-11-12 įsakymu Nr. 3-447 (įsigaliojo 2008-11-28, Žin., 2008, Nr. 136-5340) patvirtinti Teisės organizuoti ir rengti papildomą...

shutterstock_221398264
304 Skaityta

Susisiekimo ministro 2008-11-10 įsakymu Nr. 3-437 (įsigaliojo 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 132-5090) patvirtintas Vienkartinių leidimų vykdyti krovinių tarptautinius...

shutterstock_221005894
286 Skaityta

Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2008-10-31 įsakymu Nr. DĮ-205 Dėl 2009 m. Intrastato ribų nustatymo (įsigaliojo 2008-11-07, Žin., 2008,...

shutterstock_221383966
291 Skaityta

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-11-14 įsakymu Nr. VA-57/1B-701 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos ir...

shutterstock_217438582
400 Skaityta

Lietuvos arbitražo asociacijos visuotinio narių susirinkimo 2008-07-01 sprendimu Nr. 5 Dėl Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamento III Priedo...