Tag: Vežėjų žinios

shutterstock_197633696
607 Skaityta

šiuo metu autovežio naujo antstato kartu su priekaba kaina rinkoje yra nuo 50 000 iki 110 000 EUR,...

shutterstock_224617045
305 Skaityta

Nuo š. m. kovo 24 d. dėl pavasarinio polaidžio Lietuvos automobilių kelių direkcija laikinai apribojo leidimų sunkiasvorėms transporto...

shutterstock_215451718
313 Skaityta

Informuojame, kad spaustuvės, turinčios licencijas spausdinti vertybinius popierius, dokumentų blankus ir banderoles apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams...

shutterstock_215522818
312 Skaityta

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus Interbus susitarimui, kuris reglamentuoja tarptautinius nereguliarius keleivių vežimus, Lietuvai numatytas pereinamasis laikotarpis...

shutterstock_207954604
413 Skaityta

Asociacija UNTRR, esanti Bukarešte, informavo, jog nuo 2003 m. balandžio 14 iki birželio 15 d. dėl remonto greitkelyje...

shutterstock_196925282
364 Skaityta

Kovo mėnesį vyko du asociacijos „Linava“ Krovininės transporto sekcijos posėdžiai, kuriuose aptartos regioninių susirinkimų aktualijos, vežimo sаnaudų skaičiavimo,...

shutterstock_180505997
496 Skaityta

Informuojame, kad susisiekimo ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-48 (žin., 2003, Nr. 16-679) nuo 2003...

shutterstock_176294504
397 Skaityta

2002 m. gruodžio 23 d. Nr. 2090, Vilnius   Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i...

shutterstock_91610936
343 Skaityta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3-20   ASMENų, VADOVAUJANčIų LICENCIJUOJAMAI KELIų TRANSPORTO...

shutterstock_65262583
371 Skaityta

DėL ASMENų, VADOVAUJANčIų LICENCIJUOJAMAI KELIų TRANSPORTO VEIKLAI, PROFESINėS KOMPETENCIJOS EGZAMINO IR žINIų ATNAUJINIMO EGZAMINO LAIKYMO TVARKOS PATVIRTINIMO  ...